Verzekering

Leden van BrTC kunnen genieten van een pakket verzekeringen dat op maat werd samengesteld:

VTDL verzekering (ETHIAS)

Onze club is verzekerd via de Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga die een globale verzekering heeft afgesloten via ETHIAS. De aansluitingspremie is vervat in het jaarlijkse VTDL licentiegeld. Elk effectief lid van de Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga – hetzij sportbeoefenaar hetzij niet-sportbeoefenaar – kan hiervan gebruik maken. De verzekering dekt enkel lichamelijke schade tijdens trainingen en woon-trainingverkeer.

BrTC verzekering (DVV via Matrix)

Ter aanvulling van de VTDL verzekering, heeft BrTC tevens een contract met DVV dat voor alle leden geldt (ook medewerkers en niet-VTDL leden) op trainingen en clubevenementen. Deze verzekering omvat niet enkel lichamelijke schade maar ook burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, blijvende invaliditeit, overlijden en behandelingskosten.

Wat te doen bij ongeval

Contacteer zo snel mogelijk iemand van het bestuur om een blanco aangifteformulier te bekomen. Dit moet binnen de 3 dagen ingevuld aan de verzekering overgemaakt worden.

OPGELET: u dient steeds aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen

Reflecterend vestje : bij slecht zicht.
Fietshelm : altijd op de fiets!!