Trainers

BrTC beschikt over een team van gediplomeerde BLOSO trainers, masters/bachelors lichamelijke opvoeding en ervaren begeleiders voor de diverse disciplines en groepen.
Trainingen worden door hen voorbereid. Deze mensen staan in voor de opmaak en begeleiding van de algemene trainingen.