Clubgegevens

CorrespondentieadresKleine Molenweg 45 - 2940 Stabroek
E-mailcontact@brasschaattriatlonclub.be
BankBNP Fortis
RekeningnummerIBAN: BE87 0018 5437 7894
BIC: GEBABEBB
Verzekering B.A.DVV Verzekeringen
Verzekering tegen
Lichamelijke ongevallen
VTDL: Ethias / BrTC : DVV Verzekeringen
Websitewww.brasschaattriatlonclub.be